Umadina – furniture and more

UMADINA,paravan

by Meral Arısoy, 2021

Umadina, özgürlüğün içinde var olan tutsaklığı temsil eder. Koza görünümündeki dış kabuk özgürleşmek için kullanıcısını beklemektedir adeta…

Umadina paravanın kurgusundaki yarı şeffaf görünüm, mahremiyeti sağlarken, metal iç bağlantılar ise onu fonksiyonel ve hareketli kılar. Umadina'nın düşsel tasarım dili onu masallardan gerçekliğe dönüştürerek, mekânda derin bir enerji yaymasını sağlar. Bu enerji, Umadina'nın kullanıcısı ile arasında güçlü bir bağ oluşturmasına neden olur.

Umadina paravan, kullanıldığı mekanlarda sihirli ve derin bir anlam oluşturur.